Honorowy Patronat

XI ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby
Warszawa, 13-15 września 2017

pod patronatem
J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
prof. UW dr hab. Marcina Pałysa