Kontakt

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
Zakład Geomorfologii
tel. 225520653

dr hab. Maciej Dłużewski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel. 225520653 e-mail: dluzewski@uw.edu.pl

mgr Katarzyna Greń – sekretarz Komitetu Organizacyjnego (od dnia 11.07 proszę się kontaktować z mgr Urszulą Zawadzką-Pawlewską, e-mail: urszula.zawadzka@uw.edu.pl)
tel. 225520653, e-mail: katarzyna_gren@wp.pl