Komitet Organizacyjny

dr hab. Maciej Dłużewski – przewodniczący
dr hab. Maciej Dąbski
dr hab. Irena Tsermegas
dr Dorota Giriat
dr Elżbieta Rojan
dr Piotr Szwarczewski
mgr Katarzyna Greń – sekretarz
mgr Mariusz Porczek

dr Marcin Winowski – skarbnik SGP