Sesje problemowe

1. Klimatyczne, litologiczne i strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby
2. Geomorfologia fluwialna
3. Geomorfologia glacjalna i peryglacjalna
4. Geomorfologia litoralna
5. Geomorfologia eoliczna
6. Geomorfologia antropogeniczna i stosowana
7. GIS i metody badań w geomorfologii

Planowana jest sesja robocza: Współczesne przemiany rzeźby Polski (wznowienie wydania książki z 2008 roku)