Ramowy program

13 września 2017
Uroczyste otwarcie Zjazdu
Sesja plenarna
Sesje referatowe i posterowe
Zebranie Walne SGP

14 września 2017
Sesja plenarna
Sesje referatowe i posterowe
Spotkanie towarzyskie

15 września 2017
Sesja plenarna
Sesje referatowe i posterowe