Opłata konferencyjna

Koszty wpisowego obejmują: materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe, materiały biurowe.
Przed 28 lutego 2017:
Pełne uczestnictwo – 500 zł
Członkowie SGP – 450 zł
Emeryci, doktoranci i studenci – 300 zł
Po 28 lutego 2017:
Pełne uczestnictwo – 550 zł
Członkowie SGP – 500 zł
Emeryci, doktoranci i studenci – 350 zł
Po 30 czerwca 2017:
Pełne uczestnictwo – 600 zł
Członkowie SGP – 550 zł
Emeryci, doktoranci i studenci – 400 zł

 

Wpłaty za uczestnictwo w Zjeździe oraz w warsztatach prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich:

BZ WBK S.A. III O/Poznań, nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, Poland

z dopiskiem: XI Zjazd SGP, Imię i nazwisko uczestnika
W przypadku uczestnictwa w warsztatach prosimy
o podanie tytułu warsztatów za które dokonana została wpłata.