Lokalizacja

Obrady Zjazdu będą odbywać się w budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Krakowskie Przedmieście  30.