Komitet Naukowy

prof. UW dr hab. Ewa Smolska – przewodnicząca
prof. UG dr hab. Wojciech Tylmann – prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
prof. dr hab. Leon Andrzejewski
prof. dr hab. Mirosław Bogacki
prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
prof. dr hab. Jacek Jania
prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
prof. dr hab. Piotr Migoń
prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński