Terminy

1. Przesyłanie formularzy zgłoszeniowych – 31 lutego 2017
2. Termin zgłoszenia udziału w wycieczkach – 31 lutego 2017
3. I termin wpłaty kosztów wpisowego – 31 marca 2017
4. Wpłata kosztów wycieczek – 31 marca 20117
5. Nadsyłanie streszczeń referatów – 16 kwietnia 2017
6. Nadsyłanie tekstów do tomu pokonferencyjnego – 30 listopada 2017