Bez kategorii

Geomorfologiczne problemy strefy umiarkowanej – Mazowsze

16.09.2017, 1 dzień
Prowadzący: prof. UW dr hab. Ewa Smolska, dr Piotr Szwarczewski
Zagadnienia:
Cechy sedymentologiczne osadów czwartorzędowych.
Dynamika procesów fluwialnych i stokowych.
Zapis działalności człowieka w rzeźbie i osadach.
Koszt: 120 zł
Termin zgłoszenia: 31.03.2017